Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Sto turniejów na stulecie odzyskania niepodległości

Ramowe założenia projektu

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski Związek Szachowy organizuje ogólnopolską akcję „Sto turniejów na stulecie odzyskania niepodległości”.

Chętnych zapraszamy do zgłaszania turniejów na adres email biuro@pzszach.pl lub w.tabola@pzszach.pl

Turnieje powinny zawierać w swoim programie elementy patriotyczne związane z obchodami tej rocznicy lub być dedykowane rocznicy odzyskania niepodległości.

PZSzach zamierza przygotować centralną część obchodów wraz z turniejem finałowym 11 listopada 2018 roku.

Zostanie stworzona dedykowana(jak na 90-lecie PZSzach) strona internetowa a sprawozdanie z każdego turnieju będzie na niej opublikowane.

Szczegóły akcji zostaną podane po rozstrzygnięciu konkursu w MSiT.

 

 

Opublikował Leszek Zega [03.01.2018 r.]