Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

WASILKÓW FIDE OPEN 2017 - ODWOŁANY!

Turniej Towarzyszący Eliminacjom Strefowym PL-LU WASILKÓW FIDE OPEN (19-24.09.2017 r.) nie odbędzie się. Powodem odwołania zawodów jest bardzo niska frekwencja. 10 września 2017 r. upłynął termin zgłoszeń i opłaty wpisowego. Do turnieju zapisało się 12 osób, ale tylko 4 z nich potwierdziły swój udział poprzez opłacenie wpisowego. Zwrot wpisowego nastąpi na konta, z których pieniądze wpłynęły.

 

 

Opublikował Leszek Zega [11.09.2017 r.]