Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

GRZEGORZ NASUTA DRUGI W DIEPPE

W dniach 20-27 sierpnia 2017 roku w Dieppe (Francja) odbyła się 13. edycja Festiwalu Szachowego. Drugie miejsce zajął Grzegorz Nasuta (MUKS 45 Stoczek Białystok) , który zdobył 7,5 pkt. z 9 partii i podzielił 1. miejsce razem z Igorem Rausisem (Czechy).

 

 

Opublikował Leszek Zega [29.08.2017 r.]